MDF VÀ HDF PHỦ MELAMINE

MDF MDF chống ẩm  MDF thường
Độ dày (mm) 3, 4.5, 5, 5.5, 6, 9, 12, 15, 17, 25 1, 3, 4, 4.75, 5.5, 6, 9, 12, 15, 17, 25
Kích thước (mm) 1220×2440 1220×2440
1830 x 2440 1830 x 2440
1220×2745 1220×2745
Nồng độ phát thải E1, E2, carb p2 E1, E2,carb p2
T/C chống ẩm HMR, HMR V313